KONTAKT

Kdykoliv se na nás obraťte

ELTOM s.r.o.

Oběžná 163/19
Ostrava – Mariánské Hory | 709 00

KONTAKT

Telefon | 596 636149

DETAŠOVANÉ PRACOVIŠTĚ

Petrovice u Karviné | Dolní Markovice ev. č. 2

NAPIŠTE NÁM

Seznam kontaktů   

  TELEFON E-MAIL  
JEDNATEL SPOLEČNOSTI
Ing. Jiří Němec 602 434 640 nemec@eltom-orlova.cz
SEKRETARIÁT
Iva Obdržálková                                                                              724 067 199                 obdrzalkova.eltom@seznam.cz
ÚČETNÍ
Naděžda Gelnerová 606 880 912 gelnerova@eltom-orlova.cz
VEDOUCÍ VÝROBY
Rostislav Pyszko 602 767 194 pyszko@eltom-orlova.cz
REVIZNÍ TECHNIK
Miroslav Lodziana 607 336 256 lodziana.eltom@seznam.cz
SKLADNÍK
Lucie Hromková 606 746 064 hromkova@eltom-orlova.cz
ÚSEK DOMOVNÍ PŘÍPOJKY
PŘÍPRAVA VÝROBY
Jindřich Kučera   721 628 331 kucera@eltom-orlova.cz
Lenka Vavříčková                                                                              607 005 768               vavrickova@eltom-orlova.cz
VEDOUCÍ STAVEB
Ivan Rataj                                                                                           725 886 960               rataj@eltom-orlova.cz
Pavel Russnák   602 358 834 russnak@eltom-orlova.cz
František Tkáč                                                                                   724 091 753                tkac@msem.cz
ÚSEK ZEMNÍ PRÁCE  
VEDOUCÍ STAVEB
Bronislav Semerád   602 704 671 semerad@eltom-orlova.cz
Lukáš Miškovič                                                                                  721 561 549               miskovic@eltom-orlova.cz
ÚSEK PORUCHOVÉ STAVY  
VEDOUCÍ STAVEB
Ludvík Gadowski   602 767 268 gadowski@eltom-orlova.cz
PŘÍPRAVA VÝROBY
Michal Hromek, DiS.   602 767 184 hromek@eltom-orlova.cz
ÚSEK VĚCNÝCH BŘEMEN
Bc. Jana Václavíková   721 351 840 vaclavikova.eltom@seznam.cz

Seznam kontaktů  

JEDNATEL SPOLEČNOSTI

Ing. Jiří Němec     

  • Mobil:  602 434 640
  • E-mail: nemec@eltom-orlova.cz       

SEKRETARIÁT

Iva Obdržálková  

ÚČETNÍ

Gelnerová Naděžda  

  • Mobil:  606 880 912
  • E-mail: gelnerova@eltom-orlova.cz  

VEDOUCÍ VÝROBY

Rostislav Pyszko       

  • Mobil: 602 767 194
  • E-mail: pyszko@eltom-orlova.cz      

REVIZNÍ TECHNIK

Miroslav Lodziana  

SKLADNÍK

Lucie Hromková               

  • Mobil: 606 746 064   
  • E-mail: hromkova@eltom-orlova.cz  

ÚSEK DOMOVNÍ PŘÍPOJKY

PŘÍPRAVA VÝROBY

Jindřich Kučera           

Lenka Vavříčková          

VEDOUCÍ STAVEB

Ivan Rataj          

Pavel Russnák         

František Tkáč       

ÚSEK ZEMNÍ PRÁCE

VEDOUCÍ STAVEB

Bronislav Semerád                               

Lukáš Miškovič                             

ÚSEK PORUCHOVÉ STAVY

VEDOUCÍ STAVEB

Ludvík Gadowski                       

PŘÍPRAVA VÝROBY

Michal Hromek, DiS.                             

ÚSEK VĚCNÝCH BŘEMEN

Bc. Jana Václavíková