Oblasti podnikání

Výstavba a údržba zařízení VO

Výstavba nových venkovních a zemních kabelových vedení VO, generální opravy VO, odstraňování poruch rozvodu, provizorní opravy, identifikace poruch, oprava výměnou vyhořelých zdrojů, oprava předřadníků, jištění svítidel, promázání pohyblivých částí, dotažení spojů, čištění krytů svítidel, seřizování spínačů atd..


Elektromontážní práce

Komplexnost dodávek, t.j. projektová příprava staveb, komplexní realizace staveb, revize.

 •  - dodávka a montáž trafostanic venkovních 22/0,4 kV,
 •  - dodávka a montáž venkovních vedení VN do 22 kV včetně,
 •  - dodávka a montáž venkovních vedení NN vč. domovních přípojek,
 •  - dodávka a montáž zemních kabelových vedení NN vč. domovních přípojek,
 •  - PPN - montážní a údržbové práce na el. zařízeních NN a VN.

Zemní práce vč. provizorních a definitivních úprav povrchů

 •  - hloubení rýh, odkop zeminy, hutnění zeminy, záhrn, resp. zához rýh,
 •  - rozebírání chodníku z dlažby, vytrhání chodníkových obrubníků, rozebírání dlažby z kostek,
 •  - bourání beton základů, bourání litého asfaltu, bourání obal. drti,
 •  - provádění protlaků do průměru 160 mm vč. souvisejících prací,
 •  - provedení pískového lože, provedení beton základů, podkladové vrstvy ze štěrkopísku, štěrkodrti, betonu,
 •  - položení obrubníků, kladení betonových dlaždic, kladení dlažby z kostek, kladení zámkové dlažby,
 •  - úprava povrchu obalovanou drtí, vyspravení krytu litým asfaltem,
 •  - položení drnu, osetí povrchu travou.

Ostatní práce

 •  - práce s využitím plošin,
 •  - ořezy větví ve vedení, kácení stromů.
ELTOM, s.r.o.

Oběžná 163/19
Ostrava – Mariánské Hory
709 00

tel.: 59 663 6149

e-mail: KONTAKTUJTE NÁS