Profil společnosti

ELTOM, s.r.o., zahájila činnost k 1.6.1999. Aktivity společnosti navazují na činnosti firmy Jiří Tomáš - Lydie Tomášová ELTOM, přičemž dochází k podstatnému rozšíření předmětu činnosti (zejména projektová příprava staveb, vyšší podíl elektromontážních prací u zařízení NN, nově pokrývaná oblast zemních prací a elektromontážních prací u zařízení VN) a k rozšiřování působnosti společnosti.

Práce možno realizovat "na klíč" od projektové přípravy přes projekt, vytýčení inženýrských sítí, vlastní realizaci stavby po konečné předání do užívání vč. geodetického zaměření díla, konečné a dílčích revizí, likvidace odpadů.

Hlavním cílem společnosti ve vztahu k zákazníkům je jejich plné uspokojení službami, které splní nebo předčí jejich požadavky.
Jakost našich služeb je hlavním kriteriem úspěchu v soutěži s konkurenčními firmami a základním předpokladem pro udržení prosperity společnosti.


Technické a materiální vybavení

ELTOM, s.r.o. je dostatečně vybavena dopravními a mechanizačními prostředky:

 •  - AVIA montážní plošina 13m, 16m a Peugeot
 •  - AVIA kontejner
 •  - AVIA kontejner s hydraulickou rukou
 •  - Traktor + kabelový podvozek
 •  - Dodávkový automobil - Renault Trafic, 2x Peugeot Boxer
 •  - Osobní automobily - Škoda Octavia, 2x Škoda Fabia, Škoda Felicia

Dále má odpovídající vybavení pracovním nářadím a technickými prostředky pro komplexní realizaci staveb v oblasti NN a VN, a to jak venkovních vedení, tak vedení zemních kabelových. V oblasti prací na hladině NN, nářadí pro práce PPN (pod napětím). ELTOM, s.r.o. používá materiál vyhovující § 13 odst.5 zákona č. 22/1997 Sb.


Předmět podnikání společnosti

 •  - projektování elektrických zařízení,
 •  - projektová činnost ve výstavbě,
 •  - montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení,
 •  - výroba rozváděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů,
 •  - výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů,
 •  - výroba, instalace a opravy elektronických zařízení,
 •  - provádění jednoduchých a drobných staveb, jejich změn a odstraňování,
 •  - realizace domovních přípojek,
 •  - maloobchod se smíšeným zbožím,
 •  - velkoobchod

Vazby ELTOM, s.r.o. na ČEZ, a.s., na MSEM, a.s.

ELTOM, s.r.o. je partnerskou firmou těchto organizací a smluvně zajišťuje dodávku prací a služeb v rozsahu oblasti podnikání.


Spolupráce s regionálními firmami

 •  - znalost prostředí
 •  - rychlost a operativnost nasazení

Dodavatelsko odběratelské vztahy

 •  - orientace na zákazníka (vztah k zákazníkovi na kvalitativně vyšší úrovni),
 •  - vyvážené partnerské vztahy, důvěra, vstřícnost (nové, efektivnější partnerské vztahy se zákazníky),
 •  - aktivní spolupráce subjektů (správce VO a elektromontážní společnost),
 •  - otevřenost, transparentnost,
 •  - individuální vztah, individuální komunikace.

Kriteria ELTOM, s.r.o. jakožto dodavatele

 •  - spolehlivost (kvalita, odbornost)
 •  - cena
 •  - dodací podmínky (rychlost prováděných prací)
 •  - komplexnost nabídky (komplexnost poskytovaných služeb)
 •  - vstřícnost zaměstnanců (profesionalita, znalost prostředí)

Enviromentální politika firmy ELTOM, s.r.o. jakožto dodavatele

v rámci systému enviromentálního managementu se společnost zavazuje:
 •  - Zavést, udržovat a neustále zlepšovat systém ochrany životního prostředí podle normy ČSN EN ISO 14001:2005.
 •  - Plnit požadavky platných zákonů a ostatních požadavků na ochranu životního prostředí, které se vztahují k enviromentálním aspektům společnosti.
 •  - Zajistit potřebné personální, materiálové a informační zdroje pro udržování a zlepšování systému ochrany životního prostředí.
 •  - Snižovat materiálovou a energetickou náročnost společnosti a tím šetřit primární surovinové zdroje.
 •  - Trvale zlepšovat enviromentální profil společnosti.
 •  - Zapojit všechny zaměstnance do systému ochrany životního prostředí v rámci společnosti s cílem neustálého zlepšování své činnosti.
 •  - Otevřeně komunikovat o svých enviromentálních aspektech s orgány státní správy, obchodními partnery, zájmovými organizacemi a širokou veřejností.
 •  - Sdělovat enviromentální politiku všem osobám, které pracují pro společnost nebo z pověření společnosti.
 •  - Zvyšovat odbornosti zaměstnanců v oblasti v oblasti ochrany životního prostředí a rozšiřovat jejich enviromentální vědomí.

Identifikační údaje

Název:ELTOM, s.r.o.
Sídlo:Oběžná 163/19
70900 Ostrava – Mariánské Hory
Bankovní spojení:ČSOB, a.s.
Číslo účtu:254720032/0300
IČ:25 83 71 17
DIČ:CZ25837117

Zapsáno v obchodním rejstříku u krajského soudu v Ostravě v oddílu C, vložce číslo 20630

ELTOM, s.r.o.

Oběžná 163/19
Ostrava – Mariánské Hory
709 00

tel.: 59 663 6149

e-mail: KONTAKTUJTE NÁS